about

הארגון קיים מעל 25 שנה ועד כה ביצע מעל 60,000 בריתות מילה בישראל וברחבי העולם.

הארגון הוקם לענות על הצורך הגדול עבור אותם יהודים ועולים חדשים בישראל וברחבי העולם שלא עברו ברית מילה .

לארגון מוהלים מומחים ורופאים-מוהלים מומחים בכל רחבי העולם אשר מבצעים בריתות מילה לפי ההלכה היהודית. לכל יהודי אשר לא עבר ברית מילה - בכל גיל ובכל מקום.

הארגון רשום כעמותה ברשם העמותות במדינת ישראל ומנהל ספרים פתוחים עבור התרומות אותם הוא מקבל.